Podpora rozvoja športu

27.01.2020 00:00

Výzva na predkladanie ponúk

Nákup športovej výbavy

 

„Dobre vykonané
je vždy lepšie,
ako dobre povedané.“

 

Dokumentácia na stiahnutie:

Výzva na verejné obstarávanie

Prilohy

 

MFK Revúca - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

 

Objednávka
Faktúra