Novinky

28.01.2014 12:03

Výkonný výbor SsFZ okrem iných schválil návrh DK SsFZ na zastavenie účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 v rozsahu:

1)  zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 3 DP, kde zostatok trestu je jedno alebo dva súťažné stretnutia,

2)  zastavuje účinnosť zostatkov podmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet súťažných stretnutí podľa čl. 10 bod 11 DP,

3)  zastavuje účinnosť zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na počet majstrovských stretnutí  podľa prílohy 1 bod 13 DP (tresty za ŽK hráčov) a zároveň zahladzuje doteraz uložené a evidované tresty podľa prílohy 1 bod 13 DP,

4)  zastavuje účinnosť  zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov, ktoré boli zmenené na základe žiadostí jednotlivcov na podmienečné podľa čl. 31 bod 2 DP.

5)  zahladzuje doteraz udelené a evidované ŽK, ktorými boli hráči v súťažiach dospelých napomenutí v jesennej časti ročníka 2013/2014.