MFK Revúca

Prezident klubu:

Lipták Peter

Adresa:

Priemyselná 306/9

 

050 01 Revúca

Telefón:

+421 905 415 397

E-mail:

mfkrevuca1@gmail.com

peterautomototrend@gmail.com

 

IČO:

DIČ:

42013208

2023728696

IBAN (VÚB banka, a.s.):

SWIFT/BIC:

SK91 0200 0000 0023 0395 0651

SUBASKBX

 
   

Tajomník, koordinátor mládeže

 

    Spišák Slavomír, ml.

+421 903 756 284; spisakslavomir@azet.sk

 

 

Tréneri

Muži

 

    Schmiedl Igor

+421 918 645 431; schmiedligor@gmail.com

Dorast:

 

    Spišák Slavomír, st.

+421 903 756 284; spisakslavomir@azet.sk

Starší žiaci:

 

    Spišák Slavomír, ml.

+421 903 756 284; spisakslavomir@azet.sk

Mladší žiaci:

 

    Siman Cyril

+421 905 654 419; cyril.siman@gmail.com

Staršia prípravka:

 

    Gömöri Zoltán

    Kožička Lukáš

+421 905 978 157; z.cirbesova@centrum.sk

+421 910 151 134; lukaskozicka@gmail.com

Mladšia prípravka:

    Lenko Marián

+421 908 805 584; mano.lenko@azet.sk

 
 

Hospodár

    Cirbesová Jarmila

+421 915 620 139