A mužstvo 5. liga SsFZ, skupina JUH
Starší dorast (U19) 3. liga SsFZ, skupina JUH
Starší žiaci (U15) 2. liga SsFZ, skupina JUH
Mladší žiaci (U13) 2. liga SsFZ, skupina JUH
Staršia Prípravka (U11)  
Mladšia Prípravka